vineri, 20 iulie 2012

Contribuţii sociale datorate de persoane fizice care obţin venituri cu impozitare în regim de reţinere la sursă, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, profesii libere

Potrivit prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 125/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, începând cu 1 iulie 2012, contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice au trecut în administrarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), prin direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene.

Contribuabilii care obţin venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/ convenţiilor civile încheiate potrivit Codului Civil, precum şi a contractelor de agent; din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară
- contribuţia de asigurări sociale (CAS - 10,5%) şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate (CASS-5,5%), dacă acesta este singurul venit realizat;
- numai contribuţia de asigurări sociale de sănătate (CASS - 5,5%) dacă persoana care realizează venitul este deja asigurată în sistemul public de pensii sau beneficiază de una din categoriile de pensii acordate în sistemul public de pensii.
Baza lunară de calcul pentru CAS (pensie) este venitul brut stabilit prin contract, care nu poate fi mai mare decât echivalentul a de 5 ori câştigul salarial mediu brut.
Baza lunară de calcul pentru CASS (sănătate) este venitul brut stabilit prin contract care nu poate fi mai mic decât un salariu de bază minim brut pe ţară, dacă acest venit este singurul asupra căruia se calculează contribuţia.

Contribuabilii care obţin venituri dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil -microîntreprindere - care nu generează o persoană juridică sau venituri din asocierile fără personalitate juridică constituite între persoanele fizice rezidente cu persoane juridice române, pentru veniturile realizate atât în România, cât şi în străinătate
Contribuabilii care obţin astfel de venituri datorează doar contribuţia de asigurări sociale de sănătate - 5,5%. Baza lunară de calcul pentru CASS (sănătate) este venitul din asociere.
Contribuabilii datorează contribuţii sociale individuale în cursul anului, sub forma plăţilor anticipate, plătitorii de venituri având obligaţia calculării, reţinerii şi virării sumelor respective. Contribuţiile reţinute se virează până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost plătit venitul, respectiv a lunii următoare trimestrului în care s-a plătit venitul, în funcţie de perioada fiscală aleasă de plătitorul de venit

Contribuabilii persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, profesii libere datorează:
- contribuţia de asigurări sociale (CAS - 31,3%) şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate (CASS - 5,5%), dacă singurul venit realizat este cel din desfăşurarea de activităţi independente;
-  numai contribuţia de asigurări sociale de sănătate (CASS - 5,5%) dacă persoana care realizează venitul este deja asigurată în sistemul public de pensii sau beneficiază de una din categoriile de  pensii acordate în sistemul public de pensii.
Baza lunară de calcul pentru CAS (pensie) este:
- venitul declarat care nu poate fi mai mic de 35% din câştigul salarial mediu  brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat (2.117 x 35% = 741 lei) şi nici mai mare decât echivalentul a de 5 ori acest câştig (10.585 lei), pentru activităţi independente impuse pe baza contabilităţii în partidă simplă;
            - venitul normat, pentru activităţi independente impuse pe bază de normă de venit.
Declararea veniturilor care reprezintă baza lunară de calcul a contribuţiilor sociale se realizează de către contribuabilii menţionaţi mai sus, care se autorizează/înregistrează începând cu 1 iulie 2012, prin depunerea la organul fiscal de domiciliu a unei declaraţii privind venitul asigurat la sistemul public de pensii, formular 600, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANAF nr. 874/2012.
În baza Declaraţiei 600 depusă, organul fiscal emite „Decizia de impunere privind obligaţii de plată cu titlu de contribuţii de asigurări sociale”, cod 610, aprobată prin Ordinul preşedintelui ANAF nr. 891/2012, în care stabileşte contribuţia socială anual datorată şi termenele de plată. Contribuţia la pensii se plăteşte trimestrial, în 4 rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.
Baza lunară de calcul pentru CASS (sănătate) este:
- venitul net, respectiv venitul brut diminuat cu cheltuielile deductibile exclusiv cheltuielile reprezentând contribuţii sociale, pentru activităţi independente cu evidenţa în partidă simplă;
- venitul normat, pentru activităţi independente impuse pe bază de normă de venit.
Baza de calcul nu poate fi mai mică decât un salariu de bază minim brut pe ţară (700 lei).
Plata contribuţiilor la sănătate se efectuează anticipat, în cursul anului. Astfel, în baza declaraţiei de venit estimat, formular 220, sau a declaraţiei de venit realizat, formular 200, organul fiscal emite „Decizia de impunere pentru plăţi anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate”, cod 620, aprobată prin Ordinul preşedintelui ANAF nr. 891/2012 în care stabileşte contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată anticipat şi termenele de plată.
Plata se efectuează trimestrial, în 4 rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.
După încheierea anului fiscal, în baza declaraţiei privind venitul realizat depusă de contribuabili, formular 200, organul fiscal stabileşte obligaţiile anuale de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate prin decizia de impunere anuală regularizând sumele datorate cu titlu de plăţi anticipate.
Plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate stabilită prin decizia de impunere anuală se efectuează în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării deciziei, iar sumele achitate în plus se compensează sau se restituie potrivit prevederilor Codului de Procedură Fiscală.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu