joi, 7 aprilie 2011

ANAF: Dosarul preturilor de transfer

          În conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 222/2008, contribuabilii care desfăşoară tranzacţii cu persoane afiliate au obligaţia ca, la solicitarea organului fiscal competent, să întocmească şi să prezinte, în termenele stabilite de acesta, dosarul preţurilor de transfer. Solicitarea de întocmire şi prezentare a dosarului preţurilor de transfer se emite în cursul desfăşurării unei inspecţii fiscale generale sau parţiale. Dosarul preţurilor de transfer va conţine:
A. Informaţii despre grup:
    1. structura organizatorică a grupului, legală şi operaţională, inclusiv participaţiile, istoricul şi datele financiare referitoare la acesta;
    2. descrierea generală a activităţii grupului, strategia de afaceri, inclusiv schimbările din strategia de afaceri faţă de anul fiscal precedent;
    3. descrierea şi implementarea aplicării metodologiei preţurilor de transfer în cadrul grupului, dacă este cazul;
    4. prezentarea generală a tranzacţiilor între persoane afiliate, din Uniunea Europeană:
    a) modul de tranzacţionare;
    b) modul de facturare;
    c) contravaloarea tranzacţiilor;
    5. descrierea generală a funcţiilor şi riscurilor asumate de persoanele afiliate, inclusiv schimbările intervenite în acest sens faţă de anul precedent;
    6. prezentarea deţinătorilor de active necorporale, din cadrul grupului (patent, nume, know-how etc.) şi redevenţele plătite sau primite;
    7. prezentarea acordurilor de preţ în avans încheiate de către contribuabil sau de către alte societăţi din cadrul grupului, în legătură cu acesta, cu excepţia celor emise de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.
B. Informaţii despre contribuabil:
    1. prezentarea detaliată a tranzacţiilor cu persoanele afiliate:
    a) modul de tranzacţionare;
    b) modul de facturare;
    c) contravaloarea tranzacţiilor;
    2. prezentarea analizei comparative:
    a) caracteristicile bunurilor sau serviciilor;
    b) analiza funcţională (funcţii, riscuri, mijloace fixe utilizate etc.);
    c) termenii contractuali;
    d) circumstanţele economice;
    e) strategii de afaceri specifice;
    f) informaţii cu privire la tranzacţii comparabile externe sau interne;
    3. prezentarea persoanelor afiliate şi a sediilor permanente ale acestora implicate în aceste tranzacţii sau înţelegeri;
    4. descrierea metodei de calcul al preţurilor de transfer şi argumentarea criteriilor de selecţie a acesteia:
    a) în cazul în care nu se folosesc metode tradiţionale de determinare a preţurilor de transfer se va justifica această opţiune;
   b) în toate cazurile în care nu se aplică metoda de comparare a preţurilor se va justifica această opţiune;
   5. descrierea altor condiţii considerate ca fiind relevante pentru contribuabil.
Sursa: anaf.ro

Un comentariu:

  1. Pentru mai multe informatii despre dosarul preturilor de transfer si studiile de comparabilitate vizitati www.dosarpreturidetransfer.ro

    RăspundețiȘtergere