sâmbătă, 28 mai 2011

Persoanale fizice autorizate pot angaja salariati

Potrivit prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 46/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350/20.05.2011, prin care se modifică şi se completează art. 17 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, începând cu 20 mai 2011, persoanele fizice autorizate (PFA) pot angaja în calitate de angajator, terţe persoane cu contract individual de muncă.
Obligaţiile angajatorilor PFA
- să completeze vectorul fiscal cu obligaţii care le revin în calitate de angajatori, respectiv impozitul pe venituri din salarii şi asimilate salariilor şi contribuţiile sociale obligatorii;
- să întocmească şi să depună la organul fiscal competent lunar, până la data de 25 a lunii următoare, formularul 112 „Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”.
- să întocmească şi să depună la organul fiscal competent anual, până în ultima zi a lunii februarie a anului următor celui de realizare a veniturilor din salarii, fişele fiscale pentru fiecare angajat. 
             Pentru persoanele care au calitatea de pensionar angajate cu contract individual de muncă nu se datorează contribuţia individuală la bugetul asigurărilor pentru şomaj şi contribuţia datorată de angajator la bugetul asigurărilor pentru şomaj.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu