joi, 7 aprilie 2011

ANAF: Regimul de declarare derogatoriu

           In conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr.864/2005 pentru aprobarea Procedurii privind regimul de declarare derogatoriu, in caz de inactivitate temporara, pentru perioade mai mari de 12 luni, dar nu mai mult de 3 ani consecutivi depunerea declaratiilor fiscale poate fi facuta conform unui regim de declarare derogatoriu.
Regimul de declarare derogatoriu se solicita de platitorii de impozite si taxe la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al acestora, prin depunerea unei cereri.
Astfel, aveati posibilitatea ca, in momentul incetarii activitatii, sa beneficiati de regimul de declarare derogatoriu, in cazul in care erau indeplinite, cumulativ, urmatoarele conditii:
a)sa nu figurati, la data aprobarii cererii, cu obligatii fiscale restante catre bugetul general consolidat;
b)sa nu desfasurati nici un fel de activitate;
c)sa nu obtineti venituri din exploatare, venituri financiare si/sau venituri exceptionale;
d)sa nu dispuneti de personal angajat si sa nu platiti venituri cu regim de retinere la sursa a impozitului;
e)sa nu aveti in curs de solutionare o cerere de rambursare sau de restituire a impozitelor, taxelor si contributiilor,
f)sa nu fie in curs de derulare un control fiscal.
Avand in vedere cele de mai sus, in situatia in care, nu ati solicitat regim derogatoriu pentru perioada de inactivitate, aveti obligatia de a depune declaratiile fiscale pentru obligatiile inscrise in vectorul fiscal, la termenele prevazute de lege.

           Sunt supuse regimului de declarare derogatoriu urmatoarele declaratii:
a) formular 100-Declaratia privind obligatiile la bugetul general consolidat;
b) formular 300-Decont de TVA;
c) formular 101-Declaratia privind impozitul pe profit;
d) formular 120-Decontul  privind accizele;
e) formular 130-Decontul privind impozitul la titeiul si gazele naturale din productia interna.
Pe perioada aplicarii regimului derogatoriu, contribuabilii nu au obligatia depunerii declaratiilor prevazute mai sus, cu exceptia celor de la punctele c),d) si e), daca acest regim de declarare incepe sau se sfarseste in cursul anului fiscal.
Baza legala: Ordinul ministrului finantelor publice nr 864/2005 art. 1
sursa: anaf.ro

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu