sâmbătă, 23 martie 2013

Impozitul pe veniturile din activităţile de exploatare a resurselor naturale

In Monitorul Oficial, Partea I, nr. 52/23.01.2013, a fost publicată Ordonanţa Guvernului nr. 6/2013, privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale.
Activităţi supuse impozitării
          Începând cu data de 1 februarie 2013, se instituie impozitul pe veniturile din activităţile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale pentru următoarele activităţi:
- exploatarea forestieră, cod CAEN 0220;
- extracţia cărbunelui superior, cod CAEN 0510;
- extracţia cărbunelui inferior, cod CAEN 0520;
- extracţia petrolului brut, cod CAEN 0610;
- extracţia minereurilor feroase, cod CAEN 0710;
- extracţia minereurilor de uraniu şi toriu, cod CAEN 0721;
- extracţia altor minereuri metalifere neferoase, cod CAEN 0729;
- alte activităţi extractive, cod CAEN 0811, 0812, 0891, 0892, 0893 şi 0899.
Au obligaţia să plătească impozitul pe veniturile din activităţile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale, operatorii economici, inclusiv filialele acestora şi/sau operatorii economici aparţinând aceluiaşi grup de interes economic, care desfăşoară activităţile prevăzute mai sus. Impozitul se datorează şi de către operatorii economici care au licenţe de exploatare a resurselor menţionate, dar a căror activitate principală nu corespunde acestor coduri CAEN.
Pentru activitatea de exploatare forestieră, impozitul se datorează de către operatorii economici care exploatează masa lemnoasă în baza unei autorizaţii de exploatare. 
Cota de impozit pe veniturile din activităţile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale, este 0,5% şi se aplică asupra veniturilor obţinute de operatorii economici, care sunt luate în considerare la stabilirea cifrei de afaceri potrivit reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, respectiv veniturilor din activităţile principale pentru operatorii care aplică reglementările contabile conforme cu standardele internaţionale de raportare financiară.
Pentru operatorii economici, sumele aferente impozitului reprezintă cheltuieli deductibile la stabilirea profitului impozabil, în condiţiile prevederilor Codului Fiscal.
Calcularea, declararea şi plata impozitului se face lunar, până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care s-a calculat acesta.
            Impozitul stabilit prin acest act normativ reprezintă venit la bugetul de stat, se administrează de către ANAF, potrivit OG nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi se aplică până la 31 decembrie 2014, inclusiv.
 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu