miercuri, 21 septembrie 2011

Precizări privind depunerea Declaraţiei 112 trimestrial

Potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, începând cu veniturile aferente lunii octombrie 2011, Declaraţia unică 112 se va depune trimestrial.

Categorii de contribuabili obligaţii la depunerea trimestrială
Potrivit noilor prevederi, au obligaţia depunerii trimestriale a Declaraţiei 112:
- asociaţiile, fundaţiile sau alte entităţi fără scop patrimonial, persoane juridice, cu excepţia instituţiilor publice, care în anul anterior au avut un număr mediu de până la 3 salariaţi exclusiv;
- persoanele juridice plătitoare de impozit pe profit care, în anul anterior, au înregistrat venituri totale de până la 100.000 euro şi au avut un număr mediu de până la 3 salariaţi exclusiv;
- persoanele juridice plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor care, în anul anterior, au avut un număr mediu de până la 3 salariaţi exclusiv;
- persoanele fizice autorizate şi întreprinderile individuale, precum şi persoanele fizice care exercită profesii libere şi asocierile fără personalitate juridică constituite între persoane fizice, care au, potrivit legii, personal angajat pe bază de contract individual de muncă.

Plata impozitului pe veniturile din salarii şi a contribuţiilor sociale se va face trimestrial, până la data de 25 inclusiv, a lunii următoare trimestrului.
Pentru a depune declaraţia unică 112 trimestrial, contribuabilii care au această obligaţie trebuie să depună la organul fiscal competent o declaraţie de menţiuni pentru modificarea vectorului fiscal, până la data de 30 octombrie 2011.
Începând cu anul 2012, contribuabilii obligaţi la depunerea trimestrială a formularului 112, pot opta pentru depunerea  lunară, prin depunerea opţiunii până la data de 31 ianuarie inclusiv.
De asemenea, contribuabilii care au optat pentru depunerea lunară a formularului 112 pot trece la regimul de declarare trimestrială începând cu luna ianuarie a anului pentru care s-a depus opţiunea.
Contribuabilii care au obligaţia depunerii trimestriale a formularului 112 şi au situaţii în care unor salariaţi le încetează calitatea de asiguraţi vor depune formularul 112 până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a intervenit încetarea calităţii de asigurat. Pentru restul perioadei rămase din trimestru, formularul se depune până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului.
Entităţile prevăzute mai sus, cu excepţia persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi persoanelor fizice care exercită profesii libere, precum şi asocierile fără personalitate juridică constituite între persoane fizice, care au salariaţi şi se înfiinţează în cursul anului, aplică regimul trimestrial de declarare începând cu anul înfiinţării, dacă odată cu declaraţia de înregistrare fiscală, declară că în cursul anului estimează un număr mediu de până la 3 salariaţi exclusiv şi realizează un venit total de până la 100.000 euro.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu