joi, 9 iunie 2011

Înregistrarea în scopuri de TVA a contribuabililor inactivi şi a celor a căror activitate a fost suspendată temporar

Anularea codului de înregistrare în scopuri de TVA, din oficiu
Organele fiscale competente pot anula din oficiu înregistrarea unei persoane în scopuri de TVA, în cazul persoanelor impozabile care figurează în lista contribuabililor declaraţi inactivi potrivit art. 11 din CF, precum şi al persoanelor impozabile aflate în inactivitate temporară, înscrisă în Registrul Comerţului, potrivit legii.
După anularea înregistrării în scopuri de TVA, contribuabilii au obligaţia să solicite organelor fiscale competente înregistrarea în scopuri de TVA, dacă încetează situaţia care a condus la scoaterea din evidenţă, fără a fi aplicabile prevederile referitoare la plafonul de scutire pentru mici întreprinderi prevăzut la art. 152 din CF în anul calendaristic respectiv.
Obligativitatea solicitării înregistrării în scopuri de TVA
Persoanele impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA datorită înscrierii în lista contribuabililor declaraţi inactivi trebuie să solicite organului fiscal competent înregistrarea în scopuri de TVA, dacă au fost scoase din evidenţa contribuabililor declaraţi inactivi prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), în termen de 15 zile de la data publicării/afişării ordinului (pe website-ul instituţiei, www.anaf.ro, respectiv la sediul ANAF).
Înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 din CF se va considera valabilă începând cu data reactivării.
Persoanele impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA datorită inactivităţii temporare, înscrise în registrul comerţului, potrivit legii, trebuie să solicite organului fiscal competent înregistrarea în scopuri de TVA, dacă încetează starea de inactivitate temporară, în termen de cel mult 10 zile de la efectuarea înregistrării în registrul comerţului a menţiunii privind reluarea activităţii, însoţită de certificatul din care rezultă înregistrarea în registrul comerţului a acestei menţiuni.
Înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 din CF se va considera valabilă începând cu data înregistrării în registrul comerţului a menţiunii privind reluarea activităţii.
Dacă persoanele impozabile aflate în situaţiile prevăzute mai sus nu solicită organelor fiscale competente înregistrarea în scopuri de TVA în termenul stabilit, acestea vor înregistra din oficiu în scopuri de TVA aceste persoane, data înregistrării fiind cea prevăzută pentru fiecare situaţie în parte.         
                                                                                        
Baza legală: art. 153 alin. (9) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pct. 66 alin. (15) - (16) din Normele metodologice date în aplicarea art. 153 din CF, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu