vineri, 3 iunie 2011

15 iunie 2011: Termen plati anticipate impozit pe venit

Contribuabilii persoane fizice organizaţi ca: întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, persoane fizice autorizate, care realizează venituri din activităţi independente (comerciale), precum şi din profesii libere şi cei care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor, indiferent dacă sunt impuşi în sistem real sau la normă de venit, au obligaţia să efectueze plăţi anticipate aferente trimestrului II 2011 la unitatea fiscală de domiciliu a contribuabilului până miercuri, 15 iunie 2011.
De asemenea au această obligaţie şi persoanele care realizează venituri din activităţi agricole impuse în sistem real, contribuabilii care obţin venituri din cultivarea şi valorificarea florilor, legumelor şi zarzavaturilor în sere şi în solarii, din exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole şi altele asemenea, cu excepţia veniturilor obţinute din arendare.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu