miercuri, 25 mai 2011

Termen limită pentru depunerea situaţiilor financiare anuale: 30 mai 2011

Au această obligaţie societăţile comerciale/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare - dezvoltare, pentru exerciţiul financiar 2010.
Programul de asistentă pentru completarea formularelor este pus la dispoziţia operatorilor economici gratuit de unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Ministerului Finanţelor Publice, de la adresa http://www.mfinante.ro/.
Nedepunerea situaţiilor financiare listate, semnate şi stampilate, însoţite de notele explicative, conform Ordin MFP nr. 3055/2009, pentru data de 31.12.2010, se sancţionează conform prevederilor  art. 42 din legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările ulterioare, astfel :         
  - cu amendă de la 300 lei la 1.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 1 şi 15 zile lucrătoare;
  - cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 16 si 30 zile lucrătoare;
 - cu amendă de la 1.500 lei la 4.500 lei, dacă perioada de întârziere depăseste 30 zile lucrătoare.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu