luni, 7 martie 2011

Precizari privind recuperarea pierderii fiscale - 2011

           Potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 150/2011 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, pierderea fiscală înregistrată în cele două perioade aferente anului 2010, stabilită prin declaraţia de impozit pe profit, se recuperează din profiturile impozabile obţinute în următorii 5 ani, respectiv 7 ani consecutivi, în funcţie de situaţie.
           1. Pentru perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2010, pierderea fiscală se recuperează din profiturile impozabile obţinute în următorii 7 ani consecutivi, perioada 1 octombrie - 31 decembrie 2010 fiind primul an de recuperare a pierderii fiscale.
           2. Pentru perioada 1 octombrie - 31 decembrie 2010, pierderea fiscală se recuperează din profiturile obţinute în următorii 7 ani consecutivi.
           3. Pentru perioada anterioară anului 2010, pierderea fiscală se recuperează din profiturile impozabile obţinute în următorii 5 ani, respectiv 7 ani consecutivi, anul 2010 fiind considerat un singur an fiscal în sensul celor 5 ani, respectiv 7 ani consecutivi.
Important! Recuperarea pierderilor fiscale anuale se face în ordinea înregistrării acestora, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit, potrivit prevederilor legale în vigoare din anul înregistrării acestora.
Baza legală: Hotărârea Guvernului României nr. 105/2011 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 150/01.03.2011; art. 34 alin. (18) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927/23.12.2003.
  sursa: finantevalcea.ro

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu