marți, 1 martie 2011

ANAF: Precizari privind achitarea obligatiilor fiscale declarate prin D112

              Obligatiile fiscale declarate de contribuabili prin utilizarea formularului 112 – „Declaratie privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate”, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1397/2010, se achita prin utilizarea a doua ordine de plata pentru trezoreria statului, astfel:
A. Prin virarea în contul unic 20.47.01.01 “Venituri ale bugetului de stat – sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire”, a impozitelor pe venit prevazute în Anexa nr.2 la Hotararea Guvernului nr. 1397/2010, la urmatoarele pozitii:
1 – Impozitul pe veniturile din salarii;
27 – Impozit pe veniturile din pensii;
28 – Impozit pe veniturile din drepturi de autor si drepturi conexe, definite potrivit
art. (7) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
29 – Impozit pe veniturile rezultate din activitati profesionale desfasurate în baza
contractelor/conventiilor încheiate potrivit Codului civil.
B. Prin virarea în contul unic 55.02 “Disponibil al bugetelor asigurarilor sociale si fondurilor speciale, în curs de distribuire”, a celorlalte obligatii fiscale reprezentand contributii sociale prevazute în Anexa nr.2 la Hotararea Guvernului nr. 1397/2010.
[sursa: anaf.ro]

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu